Informasjon om angrerett

Hvis du angrer på et kjøp du har gjennomført hos oss, er det angrerettloven som gjelder. Vi ønsker at denne ordningen skal være så enkel som mulig for begge parter involvert, og ved valg av å bruke angrerett, har både kjøper og selger forpliktelser som må følges.

Når du mottar varer fra oss er det den datoen du har 14 dager på deg å angre kjøpet ditt på. Om du ønsker å returnere varer du har mottatt er det essensielt at du tar vare på original emballasje og at du returnerer varene i god stand.

Under er noen utdrag fra angrerettloven:

  • Angreretten betinger at kunde bærer kostnadene selv. Dersom varene ikke kan returneres med normal post anbefaler vi Posten.no for mer info og gjennomføring av retur av større pakker. Dersom forbrukeren uttrykkelig har valgt en annen type levering enn er dette en kostnad som bæres av kunde.
  • Angrerett kan ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogram der forbrukeren har brutt forseglingen eller mottatt datafiler på egen server, eller der lisenskode/-informasjon er gjort tilgjengelig.
  • Angrerett betinger at melding er gitt til selger innen 14 dager etter at leveranser er mottatt. Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake.
  • Angrerett gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påfoørt en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon.
  • Angrerett gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.

Hvordan angrer jeg kjøpet mitt?

Hvis du finner ut, innen 14 dager etter at varene har blitt levert, at du ønsker å benytte deg av angreretten, må du sende oss skriftlig beskjed til vår kontakt-addresse (finnes på vår "Kontakt Oss"-side).

Vi vil da kontakte deg videre med mer informasjon og følge opp saken videre.

 

Passiv handling

Dersom du ikke henter varene vi sender, og forholder deg ellers helt passiv, vil ikke vi kunne forstå hvorfor pakken ikke er hentet. Da vil du ikke ha oppfylt kravene som stilles deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister derfor retten til å gå fra avtalen. Når ordren som kommer tilbake som uavhentet, vil den bli kreditert i sin helhet, og varene vil bli lagt tilbake på lager.

Vi vil deretter sende deg en egen faktura pålydende porto to veier, i tillegg til et gebyr på 250 kroner for å dekke våre håndteringskostnader.